xətərsizləşdirmə

xətərsizləşdirmə
«Xətərsizləşdirmək» dən f. is.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • zərərsizləşdirmə — «Zərərsizləşdirmək» dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xətərsizləşdirmək — f. Xətərsiz etmək, qorxusuz, təhlükəsiz hala gətirmək. <Veysəl> Kəngərlini qorxudub buradan uzaqlaşdırmaq, Ataşın yolunu xətərsizləşdirmək istəyirdi. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zərərsizləşdirmək — f. Zərərsiz hala gətirmək, zərər vermək imkanından məhrum etmək. İstehkamçılar minaları tapıb zərərsizləşdirdikcə, minaların qaytanlarını doğradıqca elə bil qaranlıq gecə haraya isə qaçmaq istəyirdi. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qiymətsizləşdirmək — f. Qiymətdən salmaq, dəyərsizləşdirmək; qiymətini, dəyərini aşağı salmaq, qiymətsiz hala gətirmək, son dərəcə ucuzlaşdırmaq. Xüsusi əmək qanununun olmaması fəhlələrin əməyini qiymətsizləşdirirdi. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • deqazator — <xar.> 1. Zəhərli maddələrlə zəhərlənmiş yeri, paltarı, şeyləri və s. ni zərərsiz hala salmaq üçün cihaz. 2. Qazı zərərsizləşdirmək üçün kimyəvi maddə. 3. Zəhərlənmiş şeyin və ya yeri zərərsizləşdirmə işi ilə məşğul olan adam …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • antiseptika — <yun.> tib. 1. Mikrobları öldürən kimyəvi maddələr vasitəsilə yaraları mikroblardan qoruma və zərərsizləşdirmə üsulu. 2. Bu məqsəd üçün işlədilən dərmanlar, preparatlar …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aseptika — <yun.> tib. Yaranı mikroblardan qorumaq üçün ona toxunulacaq bütün şeyləri fiziki vasitələrlə (qaynatmaqla, isti hava verməklə və s.) zərərsizləşdirmə üsulu. Aseptika qaydaları …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • deqazasiya — <xar.> xüs. Qazdan təmizləmə, zərərsizləşdirmə, zərərsiz hala salma …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mikrobsuzlaşdırmaq — f. Mikroblarını məhv etmək, zərərsizləşdirmək, sterilizə etmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • minaçı — 1. is. Qiymətli metaldan düzəldilmiş şeylərin üzünə mina ilə naxışlar çəkən, mina vuran, sənətkar; minasaz. 2. is. xüs. Mina düzmə və ya düzülmüş minaları çıxarıb zərərsizləşdirmə mütəxəssisi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”